Salutació President


Benvolguts fallers, amics i simpatitzants de la Falla Institut.

Ser president de la Falla Institut comporta un gran compromís i responsabilitat. Des de sempre he estat Iligat a les Falles, tant la meua família com jo. Podría dir que aquesta festa ha format part important en Ia meua vida, i he acceptat aquest nou repte amb molta il·lusió i alegria, però sobretot amb ganes de poder aportar el meu “granet d’arena” per a que la meua comissió seguisca creixent i poder engrandir la nostra gran festa de “les Falles”.

Una festa, la festa Josefina, que és part molt important de la nostra Cultura Valenciana, i que tras ser proclamada, ara fa un any, patrimoni immaterial de Ia Humanitat, tenim l’obligació i responsabilitat de cuidar i valorar per tal de millorar-la en tot el que ens siga possible per engrandir-la.

En aquest aspecte vullc donar Ia més sincera enhorabona a la Federació de Falles d’0liva, per treballar com ho fan en pro d’una festa cada volta més participativa en la nostra ciutat, Ia dedicació i l’esforç que els seus membres Ii dediquen, es veu recompensat amb els resultats que s’estan aconseguint; que la Festa de les Falles siga una de les Festes més importants de la nostra Ciutat.

Enguany, i després d’una absència justificada de diversos anys, tornem a gaudir de tindre una representant de tots els fallers de la ciutat, Ia Srt. Mireia Burgos, valentament ha donat un pas molt important. Ella, junt a la seua Cort d’Honor i el President de la Federació de Falles, seran els encarregats de representar-mos a tots els Fallers i al poble d’0liva , i així amb la seua presència posar a Oliva en el lloc que li correspon en el món faller, on havíem perdut una mica la nostra identitat com a tal.

Les Falles estan en auge, a la nostra ciutat el sentiment faller va creixent cada vegada més i això és palpa i és veu en cada acte faller que és fa al llarg de l’any, Teatres, Festivals lnfantils, Campionat de Raspall, Cartes, Presentacions.…aquesta Festa tan nostra, tan de la terra, torna a ressorgir cada any amb més forca i participació.

Jo com a President d’aquest any vullc convidar a tot aquell que vullga conèixer el món de les Falles, el nostre Casal el teniu obert i sereu benvinguts, la nostra comissió, a fet tot el possible per a que tots el projectes que al llarg d’aquest any s’han proposat es dugueren a terme, i no volem deixar passar l’oportunitat de tornar a ser un referent i continuar fent història …… perque som una falla oberta, dinàmica i sobre tot participativa, on la convivència de tots ens fa ser una gran família.

 

                                                                                                                                                  Jose Vte. Serrano Martí

Print Friendly, PDF & Email