Qui som?

Print Friendly, PDF & Email

LOGO FALLA transparentAl poble d’Oliva des de fa molts anys es coneixien festes com les de sant Vicent amb els seus bous al carrer, festes de Moros i Cristians i com no les Falles. També és veritat que durant un periode de temps van desapareixer. Però reaparegueren anys després.

Com és sabut per tothom, Oliva es un poble fester i com a tal (i a més, al pertanyer a la provincia de València), una festa que no podia faltar era la festa en honor a Sant Josep. LES FALLES, que reaparegué a principis dels 80 i que des de llavors continuà augmentant la seua participació i nombre de Falles.

Nosaltres, no forem la primera Falla d’Oliva, però després de les festes Josefines de l’any 1982 un grup de veins del barri, decidí, que perquè no, formar una altra falla.

Convocaren una reunió el dia 23 de març del 1982 al Bar Institut i per a sorpresa de tots, l’asistència fou prou nombrosa. Cadascun dels assistentsdonà la seua opinió i a la fi, es decidí constituir-se en assemblea i pensar: quin nom donar-li a la nova falla.? Entre tots s’arribà a la conclusió que aquesta nova falla duguera el nom del barri al qual estava ubicada, i així fou com nasqué la FALLA INSTITUT d’Oliva.

Acabada la reunió decidiren tornar a reunir-se dilluns següent per tal de buscar un president, i així, tot aquell que ho desitjara, presentara la seua candidatura.

Eixe dia, 29 de març de 1982 tornaren a reunir-se tots al bar Institut. Aquesta vegada l’assistència fou multitudinària. Com a secretari en funcions estava els Sr. Julio Fuster que donà la paraula a l Sr. Ramon Medina qui demanà a tot aquell que vulguera ser president ho diguera. Sols va haver una persona decidida a aceptar aquest càrrec. El Sr Francisco Parra i Sanchis que obtingué el beneplacit de tota la gent alli reunida i passà a ser el 1er president de la ja constituida com a Falla Institut.

[slideshow_deploy id=’1387′]

A partir d’aquell dia, començaren tots els preparatius i la feina per dur endavant l’exercici faller que començava.

Els primers anys, ens reuniem al Restaurant Cavall Bernat,. Més tart el Sr Angel Martinez (l’amo del Deportes) ens deixà la seua cotxera (situada al mateix carrer de la falla) per fer-la servir com a casal faller. Sempre li estarem agraits.

Aquest primer any de falla, tinguerem ja les primeres falleres majors i president infantil.

Fallera Major: Agustina Gandia i Sánchez
Fallera major Infantil: Cristina Fullana i Fullana
President Infantil: Salvador Millet i Cots.

Les primeres presentacions tingueren lloc al ja desaparegut Cine Savoi.

Es prepareven tota mena d’actes: paelles al carrer, partides de raspall, excursions,cucanyes, concursos de cartells de falles,etc. Tanta era la gana de participar i fer festa que fins i tot la primera falla infantil la feren els propis fallers. Res importava el premi que ens donaren (per cert fou el quart o siga l’últim) doncs per a nosaltres era el primer premi. Era el premi a la dedicació i germanor entre tots els membres de la comissió.

Així, com veieu, aquest primer any fou frenètic en tots els sentits. A poc a poc anarem fent més i més coses i fent que nostra falla avui dia siga el que és.

Una falla on es gaudeix plenamet de la festa de sant Josep i on tot el món participa i tothom és benvingut.Grup de la Falla Institut en el Trinquet d'Oliva