Càrrecs Infantils 2024

Print Friendly, PDF & Email

Xavi Gregori Pellicer

President Infantil

​​​_

Clàudia Sancho Cotaina

Fallera Major Infantil

​___

Martina Ciscar Ramos

Reina del Foc Infantil

​___