SaludesEls convoca a l’Assemblea General Ordinària a celebrar el proper divendres dia 5 de juny a les 21:30 hores, amb els següents punts a l´ORDRE DEL DIA: • Sopar d’entrepà. • Lectura i aprovació de l ´Acta Anterior. • Junta 2015-2016 • Assumptes econòmics. Pressupost exercici 2015- 2016 • Fira gastronòmica (19, 20 i 21 de juny) • Nova proposta loteria. • Precs i qüestions. Agraïm la seua participació i reba una cordial salutació. Afectuosament La presidenta Ramona Pérez Cots   Descàrrega Saluda

Assemblea General Ordinaria – 5 de Juny


SOPAR DE MIG ANY FALLER DIA 4 d’OCTUBRE DE 2014. Adults: 6 EUROS Xiquets: 2 EUROS (Inclou picaeta, meló, beguda i barra lliure) Sopar d’entrepà. s’haurà d’avisar al cap de grup. El sopar es pagarà eixe mateix dia.  – – SETZÉ PASSEIG EN BICI DIA 19 d’OCTUBRE DE 2014. La beguda correrà a càrrec de la falla i cada entrepà tindrà un mòdic preu ANTICRISI d’1 EURO. PREU DINAR ADULT: 6 EUROS i els XIQUETS: 3 EUROS ES RECORDA QUE ÉS OBLIGATORI L’ÚS DEL CASC PER AL PASSEIG. – Assemblea General Ordinària el proper divendres 17 d’Octubre a les 21:30h, amb els següents punts a l’ordre del dia:  Sopar d’entrepà. Lectura i […]

Assemblea General Ordinaria – 17 d’octubre