Any 2002

Print Friendly, PDF & Email
Regina del Casal

Junta Directiva 2002

President: Pepe Plà Gosp

Fallera Major: Mónica Ramos Bañuls
Mantenidor: Kiko Morató Mayans
Regina del Foc: Begoña Sanchis Climent
Regina del Casal: Isabel Más Climent
Vice-president 1º:Benardino Torres Soler
Vice-president 2º: Rafael Cotaina Crespo
Vice-president 3º: Vicente González Garcia
Vice-president 4º: José Joaquin Vidal Cots
Secretari: Pedro Catalá Romero
Vice-Secretari: Ramón Pons Llodrà
Tresorer: Benardino Torres Soler
Comptador: Francisco Gregori Llopis
Lema Falla: Un perol d’Indiades
Artista Faller:Palacio I Serra

President Infantil: Edward Escrivà Ardid
Fallera Major Infantil: Teresa Castillo Jordà
Mantenidora:Veronica Jordá Quirós
Regina del Foc Infantil: Lucia Briones Cotaina
Lema Falla Infantil:S’alça el teló de l’espectacle
Artista Faller: Toni Añon

Premits:
- 1er Premi Falla Gran
- 2on Premi Falla Infantil
- 1er Llibret
- 2º Cau Dones

President Junta Local:Antoni Roger Savall
Fallera Major d'Oliva: Maria José Malonda Alemany