Web de la Falla institut

Els convoca a l’Assemblea General Ordinària a celebrar el proper divendres dia 5 de juny a les 21:30 hores, amb els següents punts a l´ORDRE DEL DIA:

---

• Sopar d’entrepà.

• Lectura i aprovació de l ´Acta Anterior.

• Junta 2015-2016

• Assumptes econòmics. Pressupost exercici 2015- 2016

• Fira gastronòmica (19, 20 i 21 de juny)

• Nova proposta loteria.

• Precs i qüestions.

Agraïm la seua participació i reba una cordial salutació.

Afectuosament,

                                                                                     La Presidenta

                                                                                     Ramona Pérez Cots

                                                                                     26 de Maig de 2015

---