Web de la Falla institut

Els covoca a l'Assemblea General Ordinària a celebrar el proper 17 d'Abril  a les 21:30 hores, amb els següents punts de l'ordre del dia:

---

• Sopar d'entrepà

• Lectura i aprovació de l'Acta anterior

• Falles 2014-2015

• Ratificació del president exercici 2015-2016.

• Presentació de candidats a Falleres Majors, Regines i President Infantil per a l'exercici 2015-2016. El termini de presentació serà del dia 24 de Març fins el dia 17 d'Abril.

• Assumptes econòmics.

• Precs i questions

Agraïm la seua participació i reba una cordial salutació.

Afectuosament,

                                                                                     La Secretaria

                                                                                     Lola Pellicer Soria

                                                                                     23 de Març de 2015

---