---

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

5 d'Abril de 2019 - 21:30 h.

---

 Amb els següents punts a l'ordre del dia:

 

- Sopar d'entrepà

- Lectura i aprovació de l'acta anterior.

- Setmana Fallera 2018-2019.

- Ratificació del president exercici 2019- 2020.

- Presentació  de candidats a Falleres Majors, Regines   i President Infantil per a l’exercici 2019- 2020. El termini de presentació serà del dia 23 de març fins el dia 4 d’abril.

- Assuptes econòmics.

- Precs i qüestions.

Agraïm la seua participació i reba una cordial salutació.

Afectuosament

                                                                                          

 

El President

Lola Pellicer Soria

                 

                                                                                                                                           23 de Març  de 2019

---
---