---

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

13 d'Abril de 2018 - 21:30 h.

---

 Amb els següents punts a l'ordre del dia:

 

- Sopar d'entrepà

- Lectura i aprovació de l'acta anterior.

- Setmana Fallera 2018

- Ratificació del President exercici 2018-2019

- Presentació de candidats a Falleres Majors, Regines i President Infantil per a l'exercici 2018-2019. El termini de presentació serà del dia 25 de Març fins el dia 13 d'Abril.

- Assumptes econòmics.

- Precs i qüestions.

Agraïm la seua participació i reba una cordial salutació.

Afectuosament

                                                                                          

 

La secretaria

Lola Pellicer Soria

                 

                                                                                                                                           24 de Març  de 2018

---
---