---

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

9 de Març de 2018 - 21:30 h.

---

 Amb els següents punts a l'ordre del dia:

 

- Sopar d'entrepà

- Lectura i aprovació de l'acta anterior.

- Resum anual.

- Setmana Fallera.

- Assumptes econòmics.

- Precs i qüestions.

Agraïm la seua participació i reba una cordial salutació.

Afectuosament

                                                                                          

 

El President

Jose Vte. Serrano i Martí

                 

                                                                                                                                           06 de Març  de 2018

---
---