Els convoca a l’Assemblea General Ordinària a celebrar el proper divendres dia 28 d’abril a les 21:30 hores, amb els següents punts a l´ORDRE DEL DIA:

•  Sopar d’entrepà.

•  Lectura i aprovació de l ´Acta Anterior.

•  Falles 2016 – 2017.

•  Ratificació del president exercici 2017- 2018.

•  Presentació  de candidats a Falleres Majors, Regines   i President Infantil per a l’exercici 2016- 2017. El termini de presentació serà del dia 4 d’ abril  fins el dia 28 d’abril.

• Assumptes econòmics.

• Sol·licitud d’adhesió a la federació de falles.

• Precs i qüestions.

Agraïm la seua participació i reba una cordial salutació.

Afectuosament

                                                                                                   La secretaria

                                                                                                   Lola Pellicer Soria

                                                                                                   4 d’abril  de 2017

---