Web de la Falla institut

Els convida a participar en l’Assemblea General Ordinària el proper divendres  30 de Setembre  a les 21:00h, amb el següent punt a l’ordre del dia:

---

• Sopar d'entrepà.

• Lectura i aprovació de l'acta anterior.

• Acte de proclamació Falleres Majors, regines i presidents 2016/2017 dia 15 d'Octubre de 2016.

• Assuptes Econòmics. (renovació de la pòlissa)

• Campionat de Pandingui i Truc. (Podeu apuntar-se fins eixe mateix dia).

• Teatre dia 22 d'Octubre de 2016. Preu de l'entrada 3 euros.

• Calvalcada del ninot.

• Precs i qüestions.

 - DIVUITÉ PASSEIG EN BICI DIA 23 D'OCTUBRE DE 2016

La beguda correrà a càrrec de la falla i cada entrepà tindrà un mòdic preu ANTICRISI D'1 Euro. PREU DINAR ADULT 6 Euros i el xiquets 3 Euros.

ES RECORDA QUE ÉS OBLIGATORI L'US DEL CASC PER AL PASSEIG.

Agraïm la seua participació i reba una cordial salutació.

Afectuosament,

                                                                                     La Presidenta

                                                                                     Ramona Pérez Cots

                                                                                     Oliva, Setembre 2016

---