Web de la Falla institut

Els convida a participar en l’Assemblea General Extraordinària el proper divendres  15 de juliol les 21:00h, amb el següent punt a l’ordre del dia:

---

• Aprovació dels pressupostos.

• Precs i qüestions.

 

Agraïm la seua participació i reba una cordial salutació.

Afectuosament,

                                                                                     La Presidenta

                                                                                     Ramona Pérez Cots

                                                                                     Oliva, Juliol 2016

---