Web de la Falla institut

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

---

Els convoca a l’ Assemblea General Ordinària del proper divendres dia 15 d’abril a les 21:30 hores, amb els següents punts a l´ORDRE DEL DIA:

 

• Sopar d’entrepà.

• Lectura i aprovació de l ´Acta Anterior.

• Falles 2015 – 2016.

• Ratificació del president exercici 2016- 2017.

• Presentació  de candidats a Falleres Majors, Regines   i President Infantil per a l’exercici 2016- 2017. El termini de presentació serà del dia 26 de març  fins el dia 15 d’abril.

• Assumptes econòmics.

• Precs i qüestions.

Agraïm la seua participació i reba una cordial salutació.

Afectuosament,

                                                                                     La Secretaria

                                                                                     Lola Pellicer Soria

                                                                                    23 de Març de 2016

---