Archivo por meses: mayo 2015


Els convoca a l’Assemblea General Ordinària a celebrar el proper divendres dia 5 de juny a les 21:30 hores, amb els següents punts a l´ORDRE DEL DIA: • Sopar d’entrepà. • Lectura i aprovació de l ´Acta Anterior. • Junta 2015-2016 • Assumptes econòmics. Pressupost exercici 2015- 2016 • Fira gastronòmica (19, 20 i 21 de juny) • Nova proposta loteria. • Precs i qüestions. Agraïm la seua participació i reba una cordial salutació. Afectuosament La presidenta Ramona Pérez Cots   Descàrrega Saluda

Assemblea General Ordinaria – 5 de Juny